วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สวัสดีปีใหม่ Happy New Year Bonne Annee 2009


"พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯสักการะปูชนียสถาน และทรงประทักษิณรอบพระปฐมเจดีย์" "His Majesty the King, while being ordained as the monk, paying homage to sacred places and Pradakshina (circumambulating) around Phra Pathom Chedi"

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" "We will reign with righteousness for the benefit and happiness of all the people of Siam"
Mural painting, Phra Phuttharattanasathan Hall, 1961, by Professor Silpa Bhirasri.

๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
ถือโอกาสในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นศักราชใหม่ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บันดาลให้ทุกๆท่าน ทุกๆชีวิตที่มีเหตุและปัจจัยนำพาให้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในโลกใบเล็กๆแห่งนี้ ได้มีความสุข ความร่มเย็น โดยธรรมกันอย่างทั่วหน้า ปลดปล่อยความขุ่นข้องหมองใจทั้งหลายไว้ในปีเก่าที่ผ่านพ้นไป มองไปข้างหน้าสู่อนาคตที่สดใสด้วยกัน

ในโอกาสนี้จึงได้นำภาพจากหนังสือ "การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ" ซึ่งเรียบเรียงโดยคุณภารน๊ สวัสดิรักษ์ และจัดพิมพ์โดย อิโคโมสไทย เนื่องในปีมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลอง ๖๐ ปี ครองราชย์ และวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา มาจัดทำเป็น ส.ค.ส. เพื่อจัดจำหน่ายนำรายได้สมทบทุนในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานของอิโคโมสไทยในปีนี้ เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ เขียนโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ทั้งสองภาพมีทั้งความงามในเชิงศิลปะและในความหมายที่เป็นมงคล เหมาะกับการเริ่มต้นปีใหม่ในวันนี้ จึงขอนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ชื่นชมด้วย

สวัสดีปีใหม่ครับ
รายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่อิโคโมสไทย email : admin@icomosthai.org เว็บไซต์ http://www.icomosthai.org

ไม่มีความคิดเห็น: