วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ปัจจุบัน สถานการณ์ต่างๆ ทั้งของบ้านเมืองเราและของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากและซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้. บัณฑิตในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความคิด ต้องไม่ยอมให้ปัญหาเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานของตน. ในการนี้ ทุกคนจำเป็นต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้ และสร้างสมประสบการณ์ให้ลึกซึ้งกว้างขวาง รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ในวิทยาการ และรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ. ข้อสำคัญจะต้องพิจารณาเรื่องราวปัญหาต่างๆ ด้วยจิตใจที่เที่ยงตรงเป็นกลาง จนเกิดปัญญารู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริง. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็สามารถใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถที่มีอยู่ดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ก้าวพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้โดยสวัสดี และบรรลุถึงความสุขความเจริญได้ดังที่มุ่งหวัง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุท่านที่มาร่วมงานในพิธีนี้ มีความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้าทั่วกัน.

16 ความคิดเห็น:

Vasu Poshyanandana กล่าวว่า...

ข้าพระพุทธเจ้าจะศึกษาหาความรู้และสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง พิจารณาเรื่องราวต่างๆด้วยสติปัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไป

玉苓玉苓 กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
嘉剛怡元 กล่าวว่า...

當你真心渴望某一樣東西,整個宇宙都會聯合起來幫助你。..................................................

亦妮亦妮 กล่าวว่า...

Many a little makes a mickle.......................................................................

李宗蓮李宗蓮 กล่าวว่า...

上來逛逛,踩個腳印給你~~~..................................................

淑福淑福淑福 กล่าวว่า...

成功可招引朋友,挫敗可考驗朋友............................................................

琬安琬安 กล่าวว่า...

用行動來支持你~~~不留言不行!..................................................................

劉佳仲 กล่าวว่า...

Look before you leap.................................................

蔡苡玄 กล่าวว่า...

你不能左右天氣,但你可以改變心情.................................................................

承王蓁 กล่าวว่า...

愛,拆開來是心和受兩個字。用心去接受對方的一切,用心去愛對方的所有。......................................................................

家唐銘 กล่าวว่า...

Make hay while the sun shines...................................................

蘇介蘇介妤妤蘇介妤蘇介妤 กล่าวว่า...

河水永遠是相同的,可是每一剎那又都是新的。............................................................

冠霖林冠霖林冠霖林 กล่าวว่า...

看著你的BLOG 好多朋友都回應 真厲害..................................................

幸平平平平杰 กล่าวว่า...

在莫非定律中有項笨蛋定律:「一個組織中的笨蛋,恆大於等於三分之二。」..................................................

阮艳 กล่าวว่า...

缺少智慧,就是缺少一切..................................................

punya443 กล่าวว่า...

ขออนุญาติฝากไฟล์หน่อยนะครับ
คาสิโนออนไลน์รูปแบบใหม่ แปลกใหม่ เล่นบนมือถือได้ เชิญร่วมสนุกกับเราที่
https://www.111player.com